Coronavirus

Bijgewerkt: 19-05-2021

We gaan weer met zijn allen trainen op maandag!

Vanaf maandag 10 mei gaan we met de jeugd ook weer op de maandag trainen! Dat betekend wel dat de senioren naar een tijdsblok later op de avond schuiven.

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden.
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten, uitgezonderd toiletgebruik;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mag met maximaal 30 personen tegelijk gesport worden. De onderlinge afstand tussen de sporters is tenminste 1,5 meter.
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines zijn gesloten, uitgezonderd toiletgebruik.

Helaas, geen competitie meer tot aan de zomer

Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen, maar nu is het zeker: De KNKV heeft alle verenigingen in Nederland laten weten dat er dit voorjaar geen competitie meer plaats zal vinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van dinsdag 20 april. Voor de sport zijn daarin geen versoepelingen aangekondigd.

Uit het openingsplan van de overheid is te lezen dat in fase twee (we gaan per 28 april naar fase één) enkele versoepelingen voor de buitensport plaatsvinden, maar welke dit zijn is nog onbekend. Het beslismoment hiervoor is op zijn vroegst dinsdag 3 mei, met een ingangsdatum van 11 mei. Wedstrijden spelen buiten de eigen vereniging is pas opgenomen in fase vijf, op zijn vroegst 29 juni. Nog heel even geduld dus.

Heb jij een leuke sportieve activiteit die we binnen de vereniging kunnen organiseren dan kan je altijd een mailtje sturen naar de TC.

Zie https://www.knkv.nl/geen-veldcompetitie-in-het-voorjaar/ voor het complete bericht van de KNKV.

Zie Trainingstijden veldseizoen voor meer informatie.

Covid-19 protocol WKV Reflex.

Updates vanuit de KNKV - NOC*NSF (17-03-2021)

Het KNKV heeft goede hoop dat de rijksoverheid de ruimte gaat geven voor het spelen van competitiewedstrijden in de aankomende periode. Het KNKV volgt hierin de activiteiten van NOC*NSF om zo de routekaart voor de sport maximaal ingezet te krijgen. Voorwaarde voor het KNKV is vanzelfsprekend dat het veilig en vertrouwd moet zijn en daarbij gaat het KNKV uit van het oordeel van de rijksoverheid. De routekaart voor de start van de competitie met daarin de mogelijke startmomenten en speelweekenden vind je hier.

Trainen met weerstand
Voor seniorenleden van 27 jaar en ouder is er nu reeds de mogelijkheid om te trainen, hetzij met enkele beperkingen. Voor de start van de competitie voor de senioren achten wij het noodzakelijk dat deze leden minimaal 2,5 week de gelegenheid hebben gehad om met volledige weerstand te trainen.

Competitie voor de jeugd
Het kan ook zijn dat er alleen ruimte komt voor het spelen van competitie voor jeugdteams. In dat geval zal het KNKV alleen voor die doelgroepen een competitie organiseren aan de hand van de routekaart en eventueel inspelend op de actualiteit voor de seniorencompetitie.

Voorbereidingen
Om de competitie goed te kunnen organiseren moeten de voorbereidingen op korte termijn gestart worden.

Bijgewerkt: 15-12-2020
Als bestuur van Reflex volgen wij het besluit van het KNKV, het RIVM en de overheid met betrekking tot clubactiviteiten.

Helaas is er gisteren tijdens de persconferentie aangekondigd dat Nederland in een volledige Lockdown gaat. Een bericht waar we op dit moment met zijn allen niet op zitten te wachten aangezien we in deze tijden wel wat afleiding kunnen gebruiken.

Naast het sluiten van niet-essentiële winkels houdt de lockdown ook in dat sporthallen volledig worden gesloten. Dit heeft uiteraard impact op het reilen en zeilen binnen onze vereniging.

Hoewel er mogelijkheden bestaan om eventueel buiten op ons veld te trainen (met inachtneming van verregaande maatregelen), heeft het bestuur van WKV Reflex besloten om voorlopig alle trainingen met onmiddellijke ingang te annuleren. Bij dat besluit hebben we ook betrokken dat er gedurende de kerstvakantie sowieso geen trainingen zouden plaatsvinden. We denken op deze manier het beste gehoor te geven aan de oproep van de regering om het contact met anderen zo veel mogelijk te vermijden.

De aangekondigde lockdown duurt in ieder geval tot medio januari 2021. Het bestuur zal begin januari 2021 de situatie nogmaals analyseren om te bekijken of er mogelijkheden zijn om in de buitenlucht de trainingen te hervatten. Daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar de weersomstandigheden, de animo om te trainen en de bereidwilligheid van onze trainers en vrijwilligers om dat de faciliteren.

De situatie is op dit moment helaas niet anders. We hopen dat betere tijden snel zullen aanbreken.

De KNKV heeft een routekaart gemaakt voor de komende zaalcompetitie, hierin is uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities gespeeld zouden kunnen worden:

Zie hier meer informatie over de routekaart.

De KNKV heeft aangegeven op zijn vroegst de zaalcompetitie te starten op 30 januari, op de afbeelding hieronder staat het gevolg van de competitie voor Reflex.

1-12-2020: Mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Bij binnenkomst in de Snellerpoort en Kalsbeek Bredius is het verplicht een mondkapje te dragen tot de training begint. Zodra de training is afgelopen moet het mondkapje weer gedragen worden.

 

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan.

De wedstrijden van de weekenden tot 30 januari zijn door de KNKV geannuleerd.
Gevolg op de routekaart is dat er in de periode t/m 24-04 wedstrijden mogelijk een halve zaalcompetitie gespeeld gaat worden.
De veldcompetitie zal op 17-04 gaan starten.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze groepjes moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De groepjes mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De groepjes moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Algemeen

 • Het is niet toegestaan om te kijken bij de trainingen.
 • De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het wegleggen van tassen/jassen.
  Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt
 • Vanaf 1 december is het verplicht in openbare ruimte een mondkapje te gebruiken.
  Voor de trainingen geld: Mondkapje verplicht bij aankomst en vertrek, tijdens de training niet.

Het coronaprotocol van WKV Reflex is hier te raadplegen:

Covid-19 protocol WKV Reflex.