Vacatures

Hieronder ziet u een overzicht van de op dit moment openstaande vacatures.

Heeft u interesse in één van de onderstaande functie neem dan contact op met één van de bestuursleden.

Uiteraard kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken voor de volgende functies:

 • trainers
 • scheidsrechters
 • bar vrijwilligers
 • klussers
 •  ....

Ook dan kunt u contact opnemen met met één van de bestuursleden of andere vrijwilligers.

Vacature Penningmeester

Je bent als penningmeester lid van het dagelijkse bestuur (bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester). Je verzorgt de financiële administratie van Reflex met behulp van een geautomatiseerd boekhoudprogramma, zowel van de vereniging als de kantine.

Om een paar zaken te noemen die hieronder vallen;

 • Het innen van de contributies (via automatische incasso), kantinerekeningen.
 • Verrichten van betalingen.
 • Het maken van de begroting en de jaarrekening.
 • Contactpersoon op financieel gebied met de KNKV en Gemeente Woerden.
 • Ledenadministratie.
 • Lid van het dagelijks bestuur.
 • Één keer per maand een bestuursvergadering, meestal op dinsdagavond.

Als ‘verkoopargument’ willen we nog het volgende meegeven:

Wil jij meedenken over de toekomst en het dagelijks bestuur van Korfbalvereniging Reflex? Heb jij bruisende ideeën en energie om Reflex naar een volgend niveau te brengen? Dan kun jij een essentiële bijdrage leveren aan het bestuur en draag jouw steentje bij als vrijwilliger in deze sleutelpositie.

We zoeken dus:

Een enthousiast iemand, man, vrouw, spelend of niet spelend lid, een ouder van één van de leden, donateur, wel of geen verstand van korfballen, het maakt niet uit, gewoon iemand die het leuk vindt om als onderdeel van het bestuur van Reflex, iemand die mee wil denken over het beleid van de vereniging op korte en langere termijn. Leeftijdseis: minimaal meerderjarig, maar bij voorkeur minimaal 25 jaar.

Heb jij nog vragen of wil jij je aanmelden als mogelijk penningmeester? Neem dan contact op met Marianne.

Bestuurslid Algemene Zaken

Als bestuurslid Algemene Zaken ben je lid van het gehele bestuur, samen met de  voorzitter, penningmeester, secretaris en nog twee bestuursleden Algemene Zaken. Samen met de andere  bestuursleden ontwikkel en vertaal je het beleid van de vereniging uit in concrete acties. Enkele acties ter voorbeeld zijn:

 • Meeschrijven beleidsplan.
 • Coördineren vrijwilligers.
 • Initiëren van een activiteit.
 • Onderhouden van contact met andere verenigingen.
 • Contactpersoon voor werkgroep(en) binnen de vereniging.

Om dit te realiseren overleg je met vrijwilligers en andere betrokkenen. Ook ben je aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering.

Binnen Reflex is elk bestuurslid verantwoordelijk voor zijn of haar onderdeel. Zodra deze vacature vervuld is wordt er binnen het bestuur weer in overleg gegaan over de verdeling van de taken onder de bestuursleden. Hierbij houden we uiteraard rekening met ieders wensen, ervaring en kwaliteiten.

Ben je betrokkenen bij Reflex (lid, ouder, vrijwilliger, donateur) en minimaal 18 jaar? Wil je bestuurservaring opdoen of juist bestuurservaring voor Reflex inzetten? Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met een bestuurslid!