Vertrouwens Contact Persoon

Zoals jullie weet is het bestuur bezig met het ontwikkelen van het Sociaal Veiligheidsbeleid bij Reflex. Vanuit het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor het sociaal veiligheidsbeleid.

Voor vragen met betrekking tot het (ontwikkelen van) Sociaal Veiligheidbeleid kunt u contact opnemen met Marianne Muit:voorzitter@wkvreflex.nl

Eén van de onderdelen van het Sociaal Veiligheidsbeleid is het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hiervoor hebben we de afgelopen maanden
meerdere keren een oproep geplaatst in deze nieuwsbrief. Korfbal is een gemengde
teamsport. We streven er derhalve naar om zowel een man als een vrouw als VCP
aan te stellen.

Eén VCP is inmiddels aangesteld, namelijk: Susanne Nieuwpoort. Susanne is
bereikbaar via e-mail: VCP@wkvreflex.nl. Natuurlijk is het ook mogelijk om Susanne
aan te spreken als zij bij Reflex aanwezig is. We zijn nog op zoek naar een 2e VCP
voor Reflex.

De VCP is binnen Reflex het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend, ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en hier met iemand over wil praten.
De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de vereniging.
De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur, etc.. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De VCP wordt geacht om te handelen volgens het protocol van het NOC-NSF. De VCP zal, waar nodig, samenwerken met VCP’s van andere sportverenigingen.
De activiteiten van een VCP zijn:
1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
2. Doorverwijzen
3. Preventieactiviteiten

 1,132 total views,  4 views today